สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ลูกค้าจากทางต่างจังหวัด ทางเราจะดำเนินการส่งของทางขนส่งของแต่ละจังหวัด

โดยที่ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อ กระสอบ ( 60-100 บาท/ 1 ถุง หรือ 1 กระสอบ )ในการจัดส่งจากโรงงานไปยังบริษัทขนส่งในกรุงเทพฯ

เมื่อสินค้าถึงขนส่งของแต่ละจังหวัด  ทางขนส่งจะโทรติดต่อเบอร์โทรศัทพ์ ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารับสินค้าด้วยตนเอง

โดยทางเราจะขอชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ก่อนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ เพื่อให้ทางลูกค้าเซ็นรับสินค้า

ลูกค้ารับผิดชอบค่าขนส่งจากกรุงเทพ ถึงที่รับ โดยราคาขนส่งจะอยู่ที่ 80 -250 บาท / 1 กระสอบ แล้วแต่ระยะทางค่ะ

หากเป็นลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล ลูกค้ารับของด้วยตนเอง หรือ เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้ทางโรงงานค่ะ

ทางเราสามารถส่งให้ทาง EMS ซึ่งทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

view